PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

img

Projekt szkoleniowy:

"Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S.A."

realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" w Toruniu, jako Liderem

Okres realizacji: 1.12.2012 r. - 31.05.2014 r.
Wartość projektu: 559.880,64 zł

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Hydro-Vacuum S.A. na rynku krajowym i zagranicznym w wyniku podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników firmy poprzez szkolenia.

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe nr 1

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 1

- zapytanie ofertowe nr 2

- zapytanie ofertowe nr 2 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 3

- zapytanie ofertowe nr 3 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 4

- zapytanie ofertowe nr 4 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 5

- zapytanie ofertowe nr 5 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 6

- zapytanie ofertowe nr 6 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 6a

- zapytanie ofertowe nr 6a - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 7

- zapytanie ofertowe nr 7- protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 8

- zapytanie ofertowe nr 8 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 9

- zapytanie ofertowe nr 9 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 10

- zapytanie ofertowe nr 10 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 11

- zapytanie ofertowe nr 11 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 12

- zapytanie ofertowe nr 12 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 13

- zapytanie ofertowe nr 13 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 14

- zapytanie ofertowe nr 14 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 15

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 15

- zapytanie ofertowe nr 16

- zapytanie ofertowe nr 16 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 17

- zapytanie ofertowe nr 17 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 18

- zapytanie ofertowe nr 18 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 19

- zapytanie ofertowe nr 19 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 20

- zapytanie ofertowe nr 20 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 21

- zapytanie ofertowe nr 21 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 22

- zapytanie ofertowe nr 22 - wybór po negocjacjach

- zapytanie ofertowe nr 23

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 23

- zapytanie ofertowe nr 24

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 24

- zapytanie ofertowe nr 25

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 25

- zapytanie ofertowe nr 26

- zapytanie ofertowe nr 26 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 27

- zapytanie ofertowe nr 27 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 28

- zapytanie ofertowe nr 28 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 29

- zapytanie ofertowe nr 29 - wybór z wolnej ręki

- zapytanie ofertowe nr 30

- zapytanie ofertowe nr 30 - wybór z wolnej ręki

- zapytanie ofertowe nr 31

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 31

- zapytanie ofertowe nr 32

- unieważnienie zapytania ofertowego nr 32

- zapytanie ofertowe nr 33

- zapytanie ofertowe nr 33 - wybór z wolnej ręki

- zapytanie ofertowe nr 34

- zapytanie ofertowe nr 34 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 35

- zapytanie ofertowe nr 35 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 36

- zapytanie ofertowe nr 36 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 37

- zapytanie ofertowe nr 37 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 38

- zapytanie ofertowe nr 38 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 39

- zapytanie ofertowe nr 39 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 40

- zapytanie ofertowe nr 40 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 41

- zapytanie ofertowe nr 41 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 42

- zapytanie ofertowe nr 42 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 43

- zapytanie ofertowe nr 43 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 44

- zapytanie ofertowe nr 44 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 45

- zapytanie ofertowe nr 45 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 46

- zapytanie ofertowe nr 46 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 47

- zapytanie ofertowe nr 47 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 48

- zapytanie ofertowe nr 48 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 49

- zapytanie ofertowe nr 49 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 50

- zapytanie ofertowe nr 50 - protokół wyboru

- zapytanie ofertowe nr 51

- zapytanie ofertowe nr 51 - protokół wyboru

Informacji nt. projektu udziela:

Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu - Ewelina Janczak tel. 56/ 4507491
TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu - Iwona Lackowska tel. 56/ 6219258

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl, www.mojregion.eu, www.kujawsko-pomorskie.pl

 

ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, tel: (56) 6223807, 6222898, 6223342, fax: (56) 6223123, e-mail : tnoik@tnoik.torun.pl