KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2017 ROKU

Ideą kursu przygotowawczego do egzaminów na aplikacje prawnicze (aplikacja ogólna, adwokacka, radcowska, notarialna) jest przedstawienie uczestnikom najczęściej pojawiających się na egzaminach lub sprawiających największe problemy zagadnień z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, procedury naboru na aplikacje, sposobu rozwiązywania kazusów oraz ustroju organów ochrony prawnej. Przeprowadzony zostanie także egzamin próbny. Duży nacisk położony będzie na case-method. Zajęcia prowadzone będą przez uznanych prawników praktyków, prowadzących zajęcia na aplikacjach w małych grupach umożliwiających interaktywny kontakt z prowadzącym.

 

Organizacja kursu :

  1. Zajęcia będą odbywały się w :

siedzibie TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu,
ul. Czerwona Droga 8 (obok Cinema City).

  1. Liczba godzin dydaktycznych – 144

  1. Zajęcia od 9 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

  1. Koszt kursu - 2.200 zł. ewentualnie 6 rat po 366 zł

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs do dnia 9 stycznia 2017 r

  1. Wykładowcami będą głównie praktycy: sędziowie, radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

  1. Zgłoszenia wraz z deklaracją uiszczenia czesnego przyjmuje na Wydziale Prawa i Administracji P. Barbara Sochacka - pok. 13 , tel. 56/611 40 22 lub e-mail : tnoik@tnoik.torun.pl

ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, tel: (56) 6223807, 6222898, fax: (56) 6223123, e-mail : tnoik@tnoik.torun.pl