Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

      Dwumiesięcznik poświęcony prezentacji oraz analizie orzecznictwa w sprawach podatkowych. Ukazuje się nieprzerwanie od 1991 roku. Każdy numer zawiera opracowania dotyczące orzeczeń sądów w sprawach podatkowych. Są to przede wszystkim glosy autorstwa znanych specjalistów z zakresu prawa podatkowego oraz praktyków. Oprócz tego publikowane są artykuły zawierające przekrojowe opracowania wyroków dotyczących wybranych zagadnień podatkowych poruszanych w orzecznictwie sądów polskich oraz komentarze do wybranych orzeczeń podatkowych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W każdym numerze można znaleźć starannie dobrany zestaw orzeczeń podatkowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oprócz tego raz do roku zamieszczane jest zestawienie artykułów i glos na tematy podatkowe, opublikowanych w prawniczych czasopismach polskich w poprzednim roku kalendarzowym. Zestawienie to jest niezwykle przydatne w razie poszukiwania szerokiej informacji o publikacjach dotyczących określonej tematyki. Co roku ostatni numer Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego zawiera skorowidz materiałów opublikowanych w danym roku w tym czasopiśmie. Wyroki zestawione są w układzie chronologicznym oraz przedmiotowym, a opracowania - w układzie przedmiotowym oraz według autorów.
     Czasopismo adresowane jest do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkową: sędziów, urzędników, doradców podatkowych, prawników, biegłych rewidentów, księgowych, a także naukowców i studentów. Na łamach Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego - w oparciu o prezentację orzecznictwa - poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy z zakresu stosowania prawa podatkowego. Rozprowadzane jest prawie wyłącznie w prenumeracie. Prenumeratorami są przede wszystkim sądy administracyjne, organy podatkowe, doradcy podatkowi, prawnicy, księgowi, biblioteki uczelni wyższych. POP znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prenumerata półroczna (3 zeszyty z kosztami wysyłki) 113,40 (w tym VAT 8 %)

  • kontakt: wojciechmorawski.torun@gmail.com
  • procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji
  • wymogi edytorskie
  • zasady recenzowania testów
  •  
    ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, tel: (56) 6223807, 6222898, 6223342, fax: (56) 6223123, e-mail : tnoik@tnoik.torun.pl