Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

      Dwumiesięcznik poœświęcony prezentacji oraz analizie orzecznictwa w sprawach podatkowych. Ukazuje się nieprzerwanie od 1991 roku. Każdy numer zawiera opracowania dotyczące orzeczeń sądów w sprawach podatkowych. Są to przede wszystkim głosy autorstwa znanych specjalistów z zakresu prawa podatkowego oraz praktyków. Oprócz tego publikowane są artykuły zawierające przekrojowe opracowania wyroków dotyczących wybranych zagadnień podatkowych poruszanych w orzecznictwie sądów polskich oraz komentarze do wybranych orzeczeń podatkowych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœści. W każdym numerze można znaleŸźć starannie dobrany zestaw orzeczeń podatkowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœści. Co roku ostatni numer Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego zawiera skorowidz materiałów opublikowanych w danym roku w tym czasopiśœmie. Wyroki zestawione są w układzie chronologicznym oraz przedmiotowym, a opracowania - w układzie przedmiotowym oraz według autorów.
     Czasopismo adresowane jest do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkową: sędziów, urzędników, doradców podatkowych, prawników, biegłych rewidentów, księgowych, a także naukowców i studentów. Na łamach Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego - w oparciu o prezentację orzecznictwa - poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy z zakresu stosowania prawa podatkowego. Rozprowadzane jest prawie wyłącznie w prenumeracie. Prenumeratorami są przede wszystkim sądy administracyjne, organy podatkowe, doradcy podatkowi, prawnicy, księgowi, biblioteki uczelni wyższych. POP znajduje się na liśœcie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prenumerata roczna (6 zeszytów z kosztami wysyłki) 259,20 zł (w tym VAT 8 %) - ISSN 1230-5065
Karta zamówienia do pobrania (w formacie .pdf)

Rada Naukowa

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkowie:
Profesor Titular José Manuel Almudí Cid, Universidad Complutense Madryd
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. Univerzita Karlova Praga
Prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Prof. dr hab. Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Jerzy Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Ryszard Mastalski, Uniwersytet Wrocławski
assoc. prof. Petr Mrkývka, Masarykova Univerzita Brno

Zespół Redakcyjny:
dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK - redaktor naczelny, e-mail: wojciechmorawski.torun@gmail.com
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - zastępca redaktora naczelnego
Paweł Banasik
dr Tomasz Brzezicki
dr Dagmara Dominik-Ogińska
dr Hanna Filipczyk
dr Julia Kapelańska-Pręgowska
dr Ewa Prejs
dr Jowita Pustuł
Krzysztof Rutkowski
Roman Wiatrowski

TNOiK „DOM ORGANIZATORA”
Czerwona Droga 8
87-100 Toruń
Tel. 56 622 38 07, 56 622 28 98
Fax 56-6223123

  • procedura zabezpieczająca oryginalnoœść publikacji
  • wymogi edytorskie - informacje dla autorów
  • zasady recenzowania tekstów i lista recenzentów
  •  
    ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, tel: (56) 6223807, 6222898, fax: (56) 6223123, e-mail : tnoik@tnoik.torun.pl